कथिन चिबर दान

कथिन चिबर दान, दान मध्येको दानकाे रुपमा मानिन्छ । बौद्ध धर्माबलम्बीहरुमा कथिन दान निकै महत्वपुर्ण छ । जुनै पनि बाैद्ध बिहारमा बिहार प्रमुख भन्तेद्वारा वर्षाबास पूर्ण गरेको उपलक्ष्यमा कथिन दान गरिन्छ । कथिन दानमा अष्टपरिकार पनि दान गरिन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.