यो सरकार असफल भइसकेको अवस्था छ। निल काजि शाक्य -अध्यक्ष २५ वडा

कोरोनाको लडाइमा जित्नु छ, त्यसकारण जो जुन स्थानमा छन् सोहि स्थानमा बसि दशैँ मनाउनु होला।।

Leave a Reply

Your email address will not be published.