यो बर्षको दशै सचेत र सुरक्षा अपनाई चाड मनाउन सबै वडाबासीलाई अनुरोध छ।

हामी आएपछि काठमाडौँ महानगर पालिका अन्तर्गत सबभन्दा पहिले नै २४ वडामा फ़ुतपाथ हटाउने कार्य गरेका थियौ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.