राजनैतिक उथल पुथलका कारण देश बिकासका काम गर्न अपठ्यारो भैरहेको छ