सरकारले आफ्नो गच्छे अनुसार काम गरेको छ

समृद्द नेपाल सुखी नेपालसंग ७० वर्षको कालखण्ड पछि जोडिएका छौ।

आफ्नो देशको नाममा सम्बत रहेको नेपाल मात्र एउटा राष्ट्र हो।

Leave a Reply

Your email address will not be published.