ज्योतिष शास्त्र अनुसार एक सेकेण्डलाइ ५४ हजार टुक्रामा बिभाजन गरिएको हुन्छ

तिथि के हो घडी पला के हो यो कुराको जानकारी तमाम नेवा:हरुले जानकारी राखे उतम हुन्छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.