ज्योतिष शास्त्र अनुसार एक सेकेण्डलाइ ५४ हजार टुक्रामा बिभाजन गरिएको हुन्छ